เขียนโค้ด PHP อย่างมืออาชีพ : PHP
 

Book :: PHP :: เขียนโค้ด PHP อย่างมืออาชีพ

เนื้อหาโดยสังเขป
ด้วยเทคนิคที่ล้ำสมัย เฉียบคม และตรงใจ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะพัฒนาความสามารถด้าน PHP ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างแอพพลิเคชั่นด้วยแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีคุณสมบัติเรื่องความปลอดภัยที่เพียบพร้อม และมั่นใจได้อย่างเต็มเปี่ยมว่าโค้ดของเราทำงานได้ตรงตามความต้องการอย่างสมบูรณ์ที่สุด

สารบัญ
บทนำ
บทที่ 1 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
บทที่ 2 ระบบฐานข้อมูล (Database) 
บทที่ 3 API (Application Programming Interface)
บทที่ 4 ดีไซน์แพทเทิร์น (Design Pattern)
บทที่ 5 ความปลอดภัย
บทที่ 6 ประสิทธิภาพ
บทที่ 7 การเทสต์แบบอัตโนมัติ
บทที่ 8 การรับรองคุณภาพ

- ภาคผนวก ก : PEAR และ PECL 
- ภาคผนวก ข : SPL (Standard PHP Library)
- ภาคผนวก ค : ก้าวไปข้างหน้า

1 Comment

Comment Book

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook