ออกรายงานด้วย iReport : Java
 

Book :: Java :: ออกรายงานด้วย iReport

Nuttapong Suptawepong
 
 • ออกรายงานด้วย iReport
สารบัญ

iReport
บทที่ 1  เกริ่นนำ  
บทที่ 2  ดาวน์โหลดและติดตั้ง  

สร้างรายงานจากฐานข้อมูล
บทที่ 3  เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  
บทที่ 4  แสดงข้อมูลในตาราง  
บทที่ 5  จัดกลุ่มข้อมูล  
บทที่ 6  กราฟ  
บทที่ 7  รายงานย่อย  

เขียนโปรแกรม Java เพื่อออกรายงาน
บทที่ 8  จาวาแอพพลิเคชัน  
บทที่ 9  เว็บแอพพลิเคชัน  

สร้างรายงานจากแหล่งข้อมูลประเภทอื่น
บทที่ 10  ไฟล์ที่ข้อมูลถูกคั่นด้วยจุลภาค  
บทที่ 11  คอลเลคชันของจาวาบีน  

บรรณานุกรม  

ที่มา http://wannik.com/ireport/

1 Comment

Comment Book

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook