วิทยาการรหัสลับ Cryptography : Java
 

Book :: Java :: วิทยาการรหัสลับ Cryptography

Nuttapong Suptawepong
 
 • วิทยาการรหัสลับ Cryptography
สารบัญ

บทที่ 1   บทนำ  
บทที่ 2   การเข้ารหัสแบบคลาสสิค 
บทที่ 3   Digital Encryption Standard (DES)  
บทที่ 4   Advanced Encryption Standard (AES)  
บทที่ 5   Block Cipher Modes of Operation  
บทที่ 6   Message Digest  
บทที่ 7   Message Authentication Code (MAC)  
บทที่ 8   ทฤษฎีจำนวน (number theory)   
บทที่ 9   การเข้ารหัสแบบคีย์สาธารณะ (public key cryptography)  
บทที่ 10  ลายมือชื่อดิจิทัล (digital signature)  
บทที่ 11  Public key infrastructure (PKI)  
บทที่ 12  ตัวสร้างเลขสุ่มเทียม (pseudo random generator - PRG)  
บทที่ 13  การผูกมัดบิท (bit commitment)  
บทที่ 14  การแบ่งความลับ (secret sharing)  
ภาคผนวก ฤาษีดิจิทัล
บรรณานุกรม  
ดัชนี   

ที่มา http://wannik.com/crypto/

2 Comment

 • Tawan MunKong
  #1 Comment By Tawan MunKong เมื่อ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 20 นาฬิกา 27 นาที
  กำลังเรียนเรื่องนี้เลยครับ และค่อนข้าง งง
   
 • Nuttapong Suptawepong
  #2 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 20 นาฬิกา 27 นาที
  ^ ^
   

Comment Book

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook